Vad Vi Vet

Ange ditt födelseår

Ledartavlan är baserad på åldersgrupper, därför behöver vi din åldersgrupp för att placera dig rätt. Ange ditt födelseår nedan (exempelvis 1990).

Ogiltigt födelseår

Ledartavla

Veckans quiz 💭

Veckans generationsgap 👶 👵

Det finns alltid områden där vi kan lära oss mer, och genom att utbyta kunskaper och erfarenheter kan vi tillsammans bygga en djupare förståelse för olika ämnen. Här är några av de frågor där åldersgrupperna har olika perspektiv och svar.

Istället för att låta dessa skillnader skapa klyftor mellan oss kan vi ta tillfället i akt och fråga eller förklara dessa frågor med någon i en annan ålder. Genom att samarbeta och lära av varandra kan vi komplettera varandras kunskaper och tillsammans vet vi mer.